مقابله با کرنا در اسانسور

نکات کلیدی برای پیشگیری از کرونا در آسانسور

افراد می‌توانند با رعایت برخی نکات ساده و کاربردی در آسانسور از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنند.به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان